top of page

מסע נשי קונסטלטיבי

Pict_s_130.jpg

מסע אל נבכי הנשיות שלנו והיזכרות בידע קדום שקיים בכל אחת. במפגשים נחקור, נתבונן, נתחבר ונרפא את העצמה הפראית שבכל אחת מאיתנו. 

זוהי אותה עוצמה המחפשת ביטוי בעולם, היא חסרת שם, מסתורית בהוויה שלנו. 

הדרך בה אנחנו מביאות את עצמנו, השלום שאנחנו עושות בתוכינו, החופש להיות מי שאנחנו, והגישה לתחושת שייכות בעולם.

המחזוריות הנשית היא מורת הדרך שלנו למימוש את העצמה הזו. היא מאפשרת לנו להבשיל ולגדול באופן ספירלי והדרגתי.

המחזוריות מסמנת לנו את הגבולות, ומכתיבה לנו את הפעימה- עונה להבשיל רעיונות, עונה לעשייה חסרת פשרות, עונה לסדר ותחזוקה ועונה למנוחה. 

במפגשים נלמד על כל עונה במחזוריות שלנו ונחקור תמות נשיות המאפיינות כל עונה: מיניות, הגשמה, השושלת הנשית, חיים ומוות, הקשבה עמוקה לצרכים ולרגשות שלנו ועוד. 

המפגשים הם אינטגרציה של הגישות מחוללות הניסים איתן אני עובדת בקליניקה שלי עם נשים, גישת הקונסטלציה המשפחתית והגינקוסופיה

המסע הקרוב יפתח ביום ג' בערב 25/2 בשעה 19:00 ביפו

bottom of page