top of page

כאבים בנרתיק

סובלת עם חתול.jpg

כשיש בזמן חדירה כאב הוא עשוי להצביע על קושי פיזי או רגשי, כמו גם כל כאב פיזי אחר בחיינו.

נשים רבות מגיעות אלי בייאוש, אחרי ביקורים אצל גניקולוגיות/ים ומגוון טיפולים שלא הועילו, מתוך הבנה שיש צורך בהכרה גם בהיבטים הנפשיים והרגשיים של הכאב, כדי להגיע לריפוי.

במפגשים אנחנו מעלות מהתת מודע למודע את הסיבה הרגשית לכאב. בחלק מהמקרים מדובר בקושי, טראומה, דילמה או חרדה שלא קישרנו לכאב כיוון שאין להם קשר ישיר ליחסי מין או לנרתיק. לפעמים אנחנו מגלות שהכאב לא קשור לחוויה או לטראומה שלנו, אלא מדובר בכאב ששורשו בכלל בסיפור משפחתי מהעבר.

 

במפגשים ספורים ולעיתים אפילו במפגש בודד נוכל להגיע למקור הטראומה ולפרום כאב של שנים.

bottom of page