top of page
1_edited.jpg
moria_new_final-02.png
צילמה: נטע יעקב

שמי מוריה שלוי, גניקוסופית, מלווה ומייעצת לנשים ונערות, תוך הקשבה עמוקה לגוף הנשי והשענות על ידע קדום ועדכני. כלים מרכזיים איתם אני עובדת הם גישת ההתמקדות (Focusing) וקונסטלציה המשפחתית.

מוזמנת לקרוא באתר, לקבוע פגישה, להתייעץ, או להכנס לדף הפייסבוק שלי.

גינקוסופיה

גינקוסופית תפקידה להיות שם איתך ובשבילך במעבר בכל השערים הנשיים, להקשיב לצרכים שלך, לראות אותך באמת, להקשיב לשלל הקולות והחלקים שבתוכך, ולייעץ בעזרת ידע קדום ועכשווי. למידע נוסף

התמקדות

ההתמקדות היא גישה פשוטה ועוצמתית המאפשרת באמצעות הקשבה לעצמנו ולגופנו גישה למידע שאינו זמין במודע. הגילויים מהתת מודע ורכישת שפה חדשה לתקשורת עם עצמנו ועם אחרות מאפשרת לחולל שינוי פיזי ונפשי בחיינו. למידע נוסף

קונסטלציה

הקונסטלציה מאפשרת לנו לרפא כאבים, למצוא שקט, לשנות דפוסים והתנהגויות לא רצויות, להתקדם מתקיעויות ולפתור פלונטרים משפחתיים, באמצעות איתור המקור הבינדורי. כולנו מושפעות מגורמים לא ידועים העוברים אלינו מדורות קודמים. באמצעות הקונסטלציה ניתן לאתר ולשחרר את הדינמיקה המגבילה. למידע נוסף 

bottom of page