• Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Facebook

 ציהתל"י 23, תל אביב יפו

צילמה: ענת גולן

שמי מוריה שלוי, גניקוסופית, מלווה ומייעצת לנשים ונערות, תוך הקשבה עמוקה לגוף הנשי והשענות על ידע קדום ועדכני. כלי מרכזי בעבודתי היא שיטת הקונסטלציה.

מוזמנת לקרוא באתר, לקבוע פגישה, להתייעץ, להגיע לקליניקה הקהילתית ביפו או להכנס לפייסבוק שלי.