top of page

התמקדות FOCUSING

גיל המעבר.jpg

גישת ה"התמקדות" היא כלי לעבודת עומק בה אנחנו שמות לב פנימה, למה שבתוכנו, ונותנות לכך ביטוי.
 

הפניית תשומת הלב פנימה היא התבוננות בתחושות, ברגשות, ובמחשבות שאנחנו מכירות מגישות שעוסקת בגוף-נפש. הייחוד בהתמקדות, שהיא כוללת אינטראקציה-את לא לבד במסעך פנימה אלא מלווה ומוחזקת.

ההתמקדות מזמינה את כל החלקים שלנו לבטא את עצמם, מתוך הסכמה מלאה להקשיב להם, לא לנסות לשנותם, אלא להישאר איתם כמה שצריך. ההתמקדות נותנת לכל החלקים שלנו קרקע יציבה, כך נוצרת אפשרות להעמיק אל מה שבתוכנו, להיפגש עם החלקים שביום יום אנחנו חוששות או לא מסוגלות להקשיב להם, ולכן הם מושכים את תשומת הלב באמצעות כאב, פיסי או רגשי. התנועה הפנימית שמתאפשרת ומערכת היחסים שנוצרת ביני לבין מה שבתוכי יוצרת השתנות, צמיחה וריפוי.

הוכשרתי בליווי בהתמקדות, "בבית להתמקדות בבית".
ב"התמקדות בבית" אנחנו מתייחסות לשתי מערכות יחסים לזו הפנימית ולמערכות היחסים שלנו עם הסובבות.ים אותנו.

ההתמקדות בבית מזמינה אותנו לקחת את השפה והכלים שהיא מקנה לנו לתוך מערכות היחסים שלנו. להיות עבור עצמנו המרחב שבו כל מה שבתוכנו יכול לקבל ביטוי. ולאפשר לאלו שאיתנו מרחב בו יוכלו לבטא את תחושותיהם.

למערכות היחסים שלנו יש פוטנציאל להיות טובות ומרפאות בנוכחות ההתמקדות. ההתמקדות לא צריכה להישאר בקליניקה היא אינה מתרחשת רק במצבים של ריכוז, עצימת עיניים והתבוננות פנימה. ההתמקדות מאפשרת לשים לב לעצמנו גם תוך כדי החיים עצמם, תוך כדי אינטראקציה - עם עצמנו ועם אחרות.ים.

כשמישהי מגיעה אלי לקליניקה אנחנו יוצרות מרחב, שבו אפשר לכאוב, לפחד, להתאבל, לקנא, לרצות את הכל ולא לרצות כלום, לבדוק מה מדויק, מה הצורך הפנימי ומה הביטוי החיצוני המתאים לו. מכוננות מערכת יחסים מכבדת בין הגוף לנפש ובינינו, שמאפשרת לתת ביטוי ל כ ל מה שבפנים.

bottom of page