top of page

 סדנאות "פשוט לדעת" לבתי ספר, על מיניות והתבגרות

moria-logo-green.png
סדנאות פשוט לדעת המאושרות ע"י משרד החינוך לכתות ו-יב, מנגישות את התהליכים הגופניים, הנפשיים והחברתיים הכרוכים בהתבגרות ומיניות. בשפה נגישה, בגובה העיניים, ובגישה טבעית הוליסטית ושמחה. התכנים  מחוברים לעידן בו אנו חיים, והכל בהתאמה לגילאים הרלבנטיים.

על מה נדבר עם הבנות ?

על הגוף החכם שלהן ואיך הוא עובד, על השינויים שהן צפויות לעבור בגיל ההתבגרות, נדבר בהרחבה ובגישה חיובית ומעצימה על המחזוריות הנשית והוסת במטרה לעבור תהליך ממצב שבו הווסת נתפסת כמביישת/מלוכלכת/כואבת להפנמה של מחזוריות כחלק מרכזי ומעצים בחיי נשים.  נדבר על איברי המין ואיך מביאים ילדים לעולם. אני אענה על כל שאלה, באופן פתוח ומתאים לגיל השואלת. במפגשי הרחבה אופציונליים נלמד גם חשיבה ביקורתיות על האופן שבו החברה והמדיה מכתיבות לנו מה זה להיות בת ואיך אפשר אחרת.

על מה נדבר עם הבנים?

על הגוף החכם שלהם ואיך הוא עובד, על השינויים שהם צפויים לעבור בגיל ההתבגרות, על הגוף הנקבי, על איך מגיעים ילדים לעולם, על רגשות מיניים ומה מותר ואסור לעשות איתם. נענה על כל שאלה באופן פתוח ומתאים לגיל השואל. במפגשי הרחבה אופציונליים נלמד גם חשיבה ביקורתיות על האופן שבו החברה והמדיה מכתיבות לנו מה זה להיות בן ומה זה להיות בת, ואיך ההכתבה הזאת מגבילה בנים ובנות

איך?

הסדנאות יועברו באופן נפרד לבנים ולבנות במקביל (ניתן להזמין סדנאות לבנות בלבד), אורך כל סדנא שעה וחצי (שני שיעורים ברציפות), מומלץ שמספר המשתתפות/ים בסדנה לא יעלה על 20, לכל שכבה ייערכו לכל הפחות שלוש סדנאות. התכנים המפורטים לעיל יותאמו לגילאים השונים.

במקביל לסדנאות עם התלמידות/ים ניתן לקיים מפגשים לצוות החינוכי והרצאה להורים.

bottom of page